1. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , میلاد باقری شیروان , بهاره بیچرانلو , امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶, صفحه ۱۲۵-۱۴۵
 2. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۲۴۳-۲۶۱
 3. محمدجواد مصطفوی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۱۵-۳۴
 4. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , فرزین عبداللهی , لیلا جعفری , شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۲۲-۳۴
 5. اسماعیل فرخی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رحیم خادمی , تأثیر کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر شاخص‌های رشد گیاه آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهر , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۱-۲۱
 6. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سحر مریداحمدی , بهینه سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت با استفاده از مرکب مرکزی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷۹۸-۸۱۰
 7. نرگس پورطوسی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محمد قربانی , ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد , علوم محیطی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۵۵-۱۷۶
 8. علیرضا کوچکی , فرانک نوربخش , سیدمصطفی چشمی , بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۲۵-۵۷۴
 9. اسداله خاکی نجف آبادی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط (Vigna unguiculata L.) و لوبیا چشم بلبلی (Panicum miliaceum L.) ارزن معمولی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۶۹۱-۷۰۸
 10. شیوا قلعه نویی , علیرضا کوچکی , محمدتقی ناصری پور یزدی , محسن جهان , اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۵۸۸-۶۰۲
 11. زینت برومند رضازاده , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷۹۴-۸۰۴
 12. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۶۰۷-۶۱۷
 13. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , علیرضا بهشتی , تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) , تحقیقات غلات , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۷۹-۸۸
 14. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , ارزیابی روند تغییرات مصرف و بهره وری نیتروژن در نظام های تولید گندم ایران , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۶۰-۳۷۸
 15. رضا حیدری پورکشکویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی‌‌های رشدی عملکرد دانه و علوفۀ ذرت , پژوهش های علوم گیاهی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۸۶۵-۸۷۶
 16. عقیل روحی نوق , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , سارا بخشائی , تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگو , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۱۴-۳۲۵
 17. روح اله مرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی عملکرد اقتصادی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص ذرت و پنبه تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۴۷-۵۹
 18. پگاه نقی پور دهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۲۳-۳۴۰
 19. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۲۶-۳۴۱
 20. مجید وطن پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محمد قربانی , برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۹۳-۲۱۶
 21. علیرضا کوچکی , علی رضا کرباسی , سید محمد سیدی , بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۰۷-۱۲۲
 22. حسین صحابی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۲۳-۱۳۱
 23. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرانک نوربخش , علیرضا نه بندانی , اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۱-۴۵
 24. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳-۱۹
 25. فاطمه رنجبر , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , بررسی تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum) , علوم گیاهان زراعی ایران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۴۷-۵۵
 26. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , حمیدرضا توکلی کاخکی , مهدیه سلطانی , ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱-۱۴
 27. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , شهرام رضوان بیدختی , سارا سنجانی , اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۵۸-۱۷۰
 28. شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , امیر فتوت , اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۴۲-۱۵۷
 29. رضا طباطبایی , رضا توکل افشاری , محمدتقی ناصری پور یزدی , علیرضا کوچکی , نادر تنیده , اثر روش خاکورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۸۵-۱۹۷
 30. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوط , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۷۹-۱۹۹
 31. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , هادی زرقانی , علی نوروزیان , بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۳۹-۵۷۷
 32. علیرضا کوچکی , محمد قربانی , هومن منصوری , محسن رجب زاده , مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۲۳-۳۳۰
 33. سیدجواد عظیم زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۸۷-۵۹۸
 34. سعید جاهدی پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد , مهندسی اکو سیستم بیابان , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۱۲
 35. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک با کدو پوست کاغذی , یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۵-۹۵
 36. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , افسانه امین غفوری , منصوره محلوجی راد , فرنوش فلاح پور , ارزش اقتصادی خدمات اگرواکوسیستم در مزارع گندم استان خراسان رضوی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۱۲-۶۲۷
 37. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۲۹-۳۴۵
 38. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۳۵-۴۵۱
 39. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۵۹-۷۷
 40. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر تنوع زیستی بر عملکرد اقتصادی و تنظیم جمعیت علف‌های‌ هرز در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۸۲-۱۹۶
 41. محمدجواد مصطفوی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indiucmL.) در شرایط اقلیمی مشهد , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۹۷-۲۱۲
 42. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی عملکرد، اجزای‌ عملکرد و شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۷۳-۸۶
 43. علیرضا کوچکی , لیلی تبریزی , مسعود کیخاآخر , عقیل روحی نوق , ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۵۳-۱۶۸
 44. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۲۰
 45. هدا محمدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران , علوم محیطی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۹-۵۰
 46. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سمانه نجیب نیا , بختیار لله گانی دزکی , حسن پرسا , بررسی تنوع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۹-۳۰
 47. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۴۹-۶۸
 48. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری , بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳-۱۸
 49. مژگان ثابت تیموری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۷-۳۲
 50. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۷۵-۹۱
 51. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , افسانه امین غفوری , منصوره محلوجی راد , بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۶۱-۱۷۷
 52. اعظم لشکری تخم مرز , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , امین علیزاده , یانگ سای چوی , سئون کی پارک , بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۷۴۹-۱۷۵۸
 53. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , لیلا جعفری , تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۶۵۱-۶۶۴
 54. علیرضا کوچکی , حمیدرضا فلاحی , محمدبهزاد امیری , حمیدرضا احیایی , اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۴۲۵-۴۴۲
 55. شهرام امیرمرادی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , امیر فتوت , مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب , آب و خاک , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۳۶۰-۱۳۷۵
 56. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , روح اله مرادی , حامد منصوری , بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران 2- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۹۹-۳۱۴
 57. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد , پژوهش های زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۳۴-۱۵۴
 58. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۲۴-۲۴۱
 59. رضا دیهیم فرد , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (.Beta vulgaris L) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۱۵-۳۳۰
 60. علیرضا کوچکی , رضا قربانی , قربانعلی اسدی , فریدون ملتی , فرنوش فلاح پور , معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۸۱-۹۳
 61. روح اله مرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۴۸۹-۵۰۳
 62. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Trachyspermum ammi L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰-۳۷
 63. علیرضا کوچکی , عقیل روحی نوق , فرانک نوربخش , تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۶۸-۱۷۸
 64. ابوالفضل میرشکاری احمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد , پژوهش در گیاهان زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۷-۴۱
 65. عفت غلامی شرفخانه , محسن جهان , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۷۹-۱۸۹
 66. حسین زارع , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۷-۶۲
 67. علیرضا کوچکی , ویدا مختاری , سرور خرم دل , شهربانو طاهرآبادی , بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۳۹-۲۴۷
 68. المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عباس شهدی کومله , زینب اورسجی , روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۰۵-۲۲۲
 69. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , یاسر علی زاده , اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱-۱۳
 70. محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , تأثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیک , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۱۶-۲۳۱
 71. افشین سلطانی , امیربهزاد بذرگر , علیرضا کوچکی , ابراهیم زینلی , علیرضا قائمی , امیرحجارپور , ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۴۲-۶۳
 72. رضا حیدری پورکشکویی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض آبادی , اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۴-۳۳
 73. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , فرزاد مندنی , شهرام امیرمرادی , حسن فیضی , بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۴-۲۳
 74. گلثومه عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۱۹
 75. علیرضا کوچکی , مهدی جمشید عینی , سیدمحمد سیدی , نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۴۳-۲۵۴
 76. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , مهندس رضا طاهر پور کلانتری , ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۱۱-۳۲۲
 77. فرزاد مندنی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مدلسازی خسارت آفت سن گندم (Eurygaster integriceps. Put) بر رشد و عملکرد گندم پائیزه (Triticum aestivum) تحت شرایط تغییر اقلیم , فناوری تولیدات گیاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۱-۷۵
 78. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا دیهیم فرد , رضا میرزایی تالارپشتی , محمد خیرخواه , ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۳۵-۵۴۲
 79. علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری , تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.) در شرایط مشهد , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۰۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۴۸-۱۵۷
 80. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , عبداله ملافیلابی , سیدمحمد سیدی , بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۷۱۹-۷۲۹
 81. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۶۰۵-۶۱۲
 82. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۵۵۴-۵۶۶
 83. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۶۰۷-۶۲۱
 84. علیرضا کوچکی , الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , مریم جهانی کندری , بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۴۵۳-۴۶۶
 85. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , مهدی جمشید عینی , کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنه , به زراعی نهال و بذر , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۴۴۱-۴۵۶
 86. علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , علی تبرائی , لیلا جعفری , ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۱۹-۲۲۸
 87. علیرضا کوچکی , مهدی جمشید عینی , سیدمحمد سیدی , مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) , پژوهش های زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۴-۴۶
 88. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , محسن رجب زاده , هومن منصوری , بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ای , اقتصاد و توسعه کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶
 89. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , روشنک شهریاری احمدی , نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.) , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳-۱۶
 90. رضا حیدری پورکشکویی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض آبادی , اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۸۷-۱۹۸
 91. علیرضا کوچکی , رضا دیهیم فرد , رضا میرزایی تالارپشتی , محمد خیرخواه , تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۷۰-۱۷۷
 92. سمانه نجیب نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا , مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، ذرت (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۵۳-۱۶۳
 93. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۶۰-۷۰
 94. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , روح اله مرادی , اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۴۴-۲۵۶
 95. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , عبداله ملا فیلابی , سیدمحمد سیدی , بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم , پژوهش های زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۴۴-۱۵۵
 96. علیرضا کوچکی , فرنوش فلاح پور , سرور خرم دل , لیلا جعفری , بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوّع و تراکم علف های هرز , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۱-۲۰
 97. محمدرضا عامریان , مریم یوسف ثانی , علیرضا کوچکی , تأثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۵۲-۱۶۱
 98. آسیه سیاهمرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهد , تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۵۱-۷۰
 99. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , زینت برومند رضازاده , مریم جهانی کندری , لیلا جعفری , بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۸
 100. علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , علی تبرائی , لیلا جعفری , ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۲۹-۲۳۷
 101. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , مهدی جمشید عینی , اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفران , علوم زراعی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۲۲-۲۳۵
 102. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , یاسر علی زاده , روح اله مرادی , استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۳۵-۳۴۲
 103. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , حامد منصوری , روح اله مرادی , بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلف , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۷۴۱-۷۵۲
 104. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل , سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۹۵-۴۰۵
 105. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , حامد منصوری , پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۷۹-۱۹۷
 106. روح اله مرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۱۱-۱۳۰
 107. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۴-۲۸
 108. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل , 30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۸۳-۳۹۵
 109. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , الهام عزیزی , بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز , علوم محیطی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۳-۳۴
 110. محمد خیرخواه , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. ) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۴۳-۵۵۰
 111. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , فرنوش فلاح پور , فریدون ملتی , ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۳۳-۵۴۲
 112. علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , سرور خرم دل , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی , تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۴۴۸-۴۶۰
 113. علیرضا کوچکی , هومن منصوری , محمد قربانی , محسن رجب زاده , بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۸۸-۱۹۴
 114. پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , عبداله فیلابی , سیدمحمد سیدی , اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران , علوم زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۳۴-۲۴۶
 115. پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , عبداله ملا فیلابی , سیدمحمد سیدی , اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۵۵-۷۰
 116. علیرضا کوچکی , پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آینده , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳-۲۱
 117. ویدا مختاری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۴۰۱-۴۰۷
 118. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر روش کاشت و نسبت‌های مختلف بذر بر شاخص‌های رشدی در کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L) , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۱۱-۱۲۳
 119. فرنوش فلاح پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۰۸-۲۱۴
 120. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فاطمه حسن زاده اوّل , حامد منصوری , سیدرضا امیری ده احمدی , هادی زرقانی , مجید کریمیان کلیشادرخی , ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایران , بوم شناسی کاربردی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۲
 121. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۱۵-۲۲۵
 122. امیر بهزاد بذرگر , افشین سلطانی , علیرضا کوچکی , ابراهیم زینلی , علیرضا قائمی , ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۲۲-۱۳۳
 123. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , حامد منصوری , بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱-۱۶
 124. علیرضا کوچکی , شهرام امیرمرادی , جواد شباهنگ , سلما کلانتری خاندانی , اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۶-۲۶
 125. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , ریحانه عظیمی , بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۹۰-۴۰۰
 126. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی - اثر بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه فرنگی , علوم محیطی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱-۲۰
 127. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , روح اله مرادی , بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۹۲-۲۰۰
 128. مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۶۸-۴۷۵
 129. علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری , تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۴۸۵-۴۹۴
 130. سلما کلانتری خاندانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L. , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۷۷-۸۸
 131. مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۹۱-۱۰۳
 132. علیرضا کوچکی , زینت برومند رضازاده , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۲۷-۳۳۴
 133. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک , محیط زیست طبیعی , دوره ( ۶۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۶۳-۱۷۹
 134. سمانه نجیب نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا , مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۵۶-۲۶۹
 135. علیرضا کوچکی , لیلا تبریزی , افسانه امین غفوری , سرور خرم دل , ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۶-۳۰
 136. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۲۷-۱۳۵
 137. فاطمه حسن زاده اوّل , علیرضا کوچکی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.)و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۷۵-۸۳
 138. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris L , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱-۱۱
 139. مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علی کاشانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۲۷۷-۱۲۸۶
 140. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , ناصر شاه طهماسبی , امیر فتوت , تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۴۸۲-۴۹۰
 141. علیرضا کوچکی , لیلا تبریزی , مریم جهانی کندری , علی اصغر محمدآبادی , ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها , علوم باغبانی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۳۷۹-۳۹۱
 142. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مریم جهانی کندری , زینت برومند رضازاده , مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۰۱-۳۰۹
 143. سپیده انورخواه حکم آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۵۶-۳۶۷
 144. لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۲۹۰-۲۹۷
 145. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی , تحقیقات آب و خاک ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱۲۹-۱۴۱
 146. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , روح اله مرادی , یاسر علی زاده , فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱-۱۵
 147. علیرضا خداشناس , مرضیه خداشناس , علیرضا کوچکی , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان , محیط زیست طبیعی , دوره ( ۶۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۸۱-۲۹۳
 148. علیرضا کوچکی , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی , سلما کلانتری خاندانی , ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۶۵۶-۶۶۴
 149. آسیه سیاهمرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سعید مهقانی , اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱۵۱-۱۶۲
 150. سمانه سادات همراز , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۲۳۱-۲۳۶
 151. علیرضا کوچکی , مژگان ثابت تیموری , تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس، رزماری و زوفا در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۷۸-۸۷
 152. محمدحسن هادی زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اسکندر زند , فروزان طباطبائی یزدی , بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندم , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۲۵-۳۴
 153. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , ریحانه عظیمی , حسن عاقل , مستند سازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستمهای GIS و ArcView (مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه فردو سی مشهد) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۹۰۹-۹۱۹
 154. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۸۷۸-۸۹۰
 155. فاطمه حسن زاده اوّل , علیرضا کوچکی , حمیدرضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه (Sature hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۹۲۰-۹۲۹
 156. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۷۶۸-۷۷۶
 157. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۶۶۷-۶۸۰
 158. فرزین پورامیردشت میان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۷۵۷-۷۶۷
 159. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۷۶۸-۷۷۶
 160. علیرضا کوچکی , آسیه سیاه مرگویی , الهام عزیزی , مریم جهانی کندری , تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۳۶-۴۹
 161. مجید رحیمی زاده , علی کاشانی , احمد زارع فیض آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , کارایی مصرف نیتروژن در تناوب های زراعی دو گانه گندم در شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایای محصول , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۱۴۲-۱۲۵
 162. حسین سحابی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , بررسی نقش تقسیط نیتروژن برالگوی تخصیص ماده خشک درچغندرقند , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۵۶۹-۵۷۶
 163. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صادقی نامقی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۶۲۲-۶۳۵
 164. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۹۹-۱۱۳
 165. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۹۸-۳۰۷
 166. علیرضا کوچکی , غلامعلی کمالی , تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۵۰۸-۵۲۰
 167. علیرضا کوچکی , امین علیزاده , علی گنجعلی , تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L ) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۲۴-۳۳۵
 168. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن فیضی , شهرام امیرمرادی , فرزاد مندنی , اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۲۲۵-۲۳۵
 169. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا فلاحی , رضا دیهیم فرد , اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۲۶۶-۲۷۶
 170. فرنوش فلاح پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار , رضا قربانی , بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۴۰۷-۴۱۶
 171. یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‏هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوط , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۸۳-۳۹۷
 172. احسان اله زیدعلی , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , نادر آزادبخت , وحید جهانبخش مشهدی , حسن عاقل , بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۸-۱۵
 173. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , آزاده حسینی , مریم جهانی کندری , قربانعلی اسدی , حسن عاقل , علی اصغر محمدآبادی , بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۲۷-۱۳۰
 174. احسان اله زیدعلی , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , نادر آزادبخت , وحید جهانبخش مشهدی , بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱۲-۱۸
 175. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سپیده انورخواه حکم آبادی , مژگان ثابت تیموری , سارا سنجانی , مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۳۰-۴۰
 176. علیرضا کوچکی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۵۰-۶۰
 177. یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۹۴-۱۰۴
 178. ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , علی اصغر محمدآبادی , اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۸۲-۸۸
 179. فروغ عباسی , علیرضا کوچکی , آذرنوش جعفری , ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaCl , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۱۵-۵۲۵
 180. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , امین علیزاده , علی گنجعلی , مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۸۳-۵۹۴
 181. علیرضا کوچکی , بختیار لله گانی دزکی , سمانه نجیب نیا , ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۶۰۵-۶۱۴
 182. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۶۹۵-۷۰۹
 183. یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه ریحان بذری و لوبیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۵۴۱-۵۵۳
 184. علیرضا کوچکی , مریم تاتاری , مهدی نصیری محلاتی , پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۳۵۷-۳۶۵
 185. بی بی ملیحه میرهاشمی , علیرضا کوچکی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۶۸۵-۶۹۴
 186. محسن جهان , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , فرهاد رجالی , معصومه آریایی , احسان ابراهیمی , اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۳۷۵-۳۹۰
 187. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , محمدرضا کهنسال , فاطمه جعفری , کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۳۱-۴۸
 188. ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , علی اصغر محمدآبادی , اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۷۱-۷۹
 189. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۱۱۷-۱۲۸
 190. لیدا رستمی , فرزاد مندنی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۳۷-۵۱
 191. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرزاد مندنی , حسن فیضی , شهرام امیرمرادی , ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۱۳-۲۳
 192. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۱-۱۰
 193. مجید کریمیان کلیشادرخی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۶۳-۱۷۲
 194. فرزاد حسین پناهی قروچائی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۲۳-۳۰
 195. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۲۷-۱۳۶
 196. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۲۵
 197. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی , علی اصغر محمدآبادی , مژگان ثابت تیموری , بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۴۳-۱۵۱
 198. علیرضا کوچکی , سمانه نجیب نیا , بختیار لله گانی دزکی , ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۶۳-۱۷۲
 199. محمدحسن هادی زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اسکندر زند , فروزان طباطبائی یزدی , تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۳۰۱-۳۰۹
 200. بی بی ملیحه میرهاشمی , علیرضا کوچکی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۲۵۹-۲۶۹
 201. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , آسیه سیاه مرگویی , مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۲۸۱-۲۹۳
 202. جواد وفابخش , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مهدی عزیزی , اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۲۸۵-۲۹۲
 203. محمد قربانی , علی دریجانی , علیرضا کوچکی , مرضیه مطلبی , برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۴۳-۶۳
 204. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۲۹-۱۴۲
 205. شهاب اقبالی شاه آباد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ابراهیم کازرونی منفرد , مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۲۴۷-۲۵۹
 206. پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , لیلا علیمرادی , الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) , علوم محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۶۳-۷۲
 207. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , حسین محمودی , برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی , علوم محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۲۳-۳۰
 208. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , الهام شکری , ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۲۳۱-۲۴۵
 209. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۲۸۵-۰
 210. پریسا محمودی , علیرضا کوچکی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۴۳۳-۴۴۱
 211. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۲۷۱-۲۸۳
 212. علی کمندی , احمد نظامی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۷۱-۳۸۱
 213. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , آسیه سیاه مرگویی , جاوید قرخلو , مهدی راستگو , علیرضا قائمی , مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۸۳-۳۹۴
 214. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , حمیدرضا خزاعی , بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۳۹۵-۴۰۴
 215. شهرام نوروززاده , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , مجید عباسپور , ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۴۷۱-۴۸۵
 216. الهام شکری , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , شهناز دانش , نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۵-۳۱
 217. فرزاد نجفی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی راستگو , مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران , گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۲۹-۳۵
 218. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۹۹-۱۱۶
 219. مریم جهانی کندری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۶۷-۷۸
 220. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , محسن جهان , بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۱۱-۱۱۶
 221. علیرضا کوچکی , لیلی تبریزی , رضا قربانی , ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۲۷-۱۳۷
 222. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۳۹-۱۵۳
 223. محمدتقی ناصری پور یزدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۷۳-۱۸۲
 224. جواد وفابخش , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۹۳-۲۰۴
 225. محمد قربانی , علیرضا کوچکی , امیر لکزیان , محمدرضا کهنسال , محسن تبرائی , مرضیه مطلبی , الهام شکری , محمد ترشیزی , بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۱۱-۲۲
 226. محمد قربانی , سید صفدر حسینی , علیرضا کوچکی , محمدرضا کهنسال , بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۶۳-۷۷
 227. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۲۸۵-۲۹۴
 228. علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان , علوم محیطی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۵۳-۶۴
 229. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita , فن آوری زیستی در کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲, صفحه ۱۵۷-۱۶۸
 230. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۳۳۳-۳۴۱
 231. سهیل پارسا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا قائمی , تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندر قند , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۲۹-۲۲۸
 232. لیلا تبریزی رائینی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۴۹-۲۵۷
 233. عبدالمجید مهدوی دامغانی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسان , علوم محیطی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۶۱-۶۸
 234. كاظم وفابخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۱-۹
 235. علیرضا کوچکی , اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۱-۸
 236. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , زینت برومند رضازاده , لیلا تبریزی رائینی , بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۱-۱۲
 237. محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۵۳-۶۷
 238. الیاس سلطانی , فرخ رحیم زاده خویی , علیرضا کوچکی , عزیز جوانشیر , افشین سلطانی , مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 239. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران , بازرسی مهندسی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳
 240. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , غلامعلی کمالی , مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 241. علیرضا کوچکی , بهمن يزدي صمدي , داريوش مظاهري , رضا ولی زاده , عبدالمجید رضائی , پرویز وجدانی , امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور , نامه فرهنگستان علوم , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۷۷-۲۳۷
 242. بختیار لله گانی دزکی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 243. فرزاد نجفی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی راستگو , بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۳۸۵-۳۹۲
 244. محمدرضا اصغری پورچمن , شهرام ریاحی نیا , علیرضا کوچکی , اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاک , Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 245. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , جواد بداغ جمالی , سیدحسن مرعشی , مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۸۳-۹۵
 246. آزاده حسيني , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum) , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶
 247. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , لیلا تبریزی رائینی , الهام عزیزی , محسن جهان , ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 248. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر شاخص های اگروکلیماتی ایران , Arid land Research and Management , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲, صفحه ۱-۱۰
 249. بهمن يزدي صمدي , داريوش مظاهري , علیرضا کوچکی , ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات , نامه فرهنگستان علوم , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۹۸-۱۲۱
 250. علیرضا کوچکی , تنوع زیستی گیاهان زراعی , نامه فرهنگستان علوم , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۹۵-۱۳۰
 251. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , غلامعلی کمالی , سیدحسن مرعشی , بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایران , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۷۱-۸۲
 252. ابراهيم كازروني منفرد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , شهاب اقبالي , بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 253. لیلا علیمرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , احمد زارع فيض آبادي , ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱-۱۱
 254. احمد زارع فيض آبادي , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۴۹-۷۱
 255. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 256. شهرام ریاحی نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۵۵-۱۶۲
 257. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده بومی رازیانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۳۱-۱۴۰
 258. علیرضا کوچکی , الهام عزیزی , اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳, صفحه ۸۱-۸۸
 259. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳, صفحه ۱۲۳-۱۲۸
 260. عبد المجيد مهدوي دامغاني , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳, صفحه ۱۲۹-۱۴۲
 261. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳, صفحه ۸۹-۱۰۲
 262. محمد علي بهداني , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱-۱۴
 263. شهاب اقبالی شاه آباد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱۹۵-۲۰۵
 264. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اثر تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۹۱-۳۰۳
 265. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , داريوش مظاهري , تنوع گونه های زراعی در ایران , بیابان- Desert , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۳۳-۵۰
 266. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تنوع نظام‌های زراعی ایران , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۷۰-۸۳
 267. علیرضا کوچکی , غلامحسین حق نیا , تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترون , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 268. علیرضا کوچکی , بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و ا , علوم خاک و آب , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 269. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی وکلپوره , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۸۹-۱۰۵
 270. شهاب اقبالی شاه آباد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱۸۳-۱۹۳
 271. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱۹۶-۲۰۸
 272. علیرضا کوچکی , علی گنجعلی , بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۶۷-۷۸
 273. علیرضا کوچکی , بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۳۹-۴۵
 274. عبد المجید مهدوی دامغانی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی , علوم محیطی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۱-۱۰
 275. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲, صفحه ۷۹-۸۷
 276. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , کشت ارگانیک اسفرزه(Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago Psyllium) درواکنش به تنش آبی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲, صفحه ۶۷-۷۸
 277. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲, صفحه ۱۶۰-۱۷۴
 278. علیرضا کوچکی , بوم شناسی کشاورزی , علوم محیطی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹, صفحه ۱۵-۱۹
 279. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲, صفحه ۸۳-۹۴
 280. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۱۹۹-۲۰۴
 281. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردش , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 282. مهدی پارسا , علیرضا کوچکی , بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 283. علیرضا کوچکی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 284. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تغییر ساختار کانوپی در برخی ارقام گندم اصلاح شده ایرانی , دانش کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 285. مرتضی عظیم زاده , علیرضا کوچکی , مصطفی بالا , بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم , علوم زراعی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۲۰۹-۲۲۴
 286. حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند , علیرضا کوچکی , بررسی روند تغییرات 50 ساله خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندم های ایرانی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۱-۲
 287. اسکندر زند , علیرضا کوچکی , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50 , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۲۱-۳۰
 288. گودرز احمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , واکنش رقابتی گندم زمستانه Triticum aestivum به تغییر تراکم یولاف وحشی Avena ludoviciana و مصرف کود ن , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 289. مهري صفاري , علیرضا کوچکی , واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 290. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرت , نهال و بذر , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 291. حمیدرضا شریفی , اسکندر زند , غلامعلی کمالی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهد , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 292. حمیدرضا شریفی , افشين سلطاني , غلامعلی کمالی , علیرضا کوچکی , اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریز , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 293. علیرضا کوچکی , حامد ظریف کتابی مشهد , تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 294. علیرضا کوچکی , علیرضا بهشتی , حميدرضا توكلي , تاثیر توام تنش شوری و دما بر جوانه زنی ارقام یونجه , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 295. علیرضا کوچکی , احمد زارع فیض ابادی , بررسی جنبه های اقتصادی نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک در تناوبهای مختلف گندم با گندم ذرت و چغندر قن , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 296. علیرضا کوچکی , مهری صفاری , اثر انواع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوبهای متفاوت زراعی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 297. علیرضا نخ‌ فروش‌ , علیرضا کوچکی , عبدالرضا باقری , بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ) , علوم زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۱, صفحه ۲۰-۳۵
 298. مجید جامی الاحمدی , علیرضا کوچکی , اثرتاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد و نمو و زودرسی پنبه رقم ورامین , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۶/۱۰, صفحه ۱-۱۰
 299. علیرضا کوچکی , احمد نظامی , اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان , نیوار , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۶, صفحه ۱۳-۳۶
 300. علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , خشکی و گیاه , نیوار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۶۸/۰۳, صفحه ۲۱-۲۸